Kiểu đăng nhập
Người dùng
Mật khẩu
         
Báo cáo số liệu kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm 2017 (Ngày đưa tin: 02/12/2015)
Để có cơ sở giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2016-2017 và dự kiến kế hoạch năm học 2017-2018, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở báo cáo kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm 2017 có hướng dẫn kèm theo. Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.
File đính kèm:
hd_bc_ke_hoach_tren_cong.ppt
sgddt2929sgddtkhtc2015.doc
Thông báo khác
Báo cáo thống kê số liệu đầu năm học 2015-2016 (10/09/2015)
Cập nhật thông tin lên Cổng thông tin đào tạo để cung cấp số liệu báo cáo nhanh đầu năm học 2015-2016 (20/08/2015)
Kính gửi: Các đơn vị giáo dục trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (25/05/2015)
Trang:[1]2