Kiểu đăng nhập
Người dùng
Mật khẩu
         
Báo cáo thống kê số liệu cuối năm học 2018-2019 (Ngày đưa tin: 14/05/2019)
Thực hiện công tác thống kê định kỳ hằng năm báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện trên Hệ thống Cổng thông tin GD&ĐT qua địa chỉ: http://qlttgddt.thuathienhue.edu.vn/ một số nội dung như sau:

Nội dung chi tiết trong file đính kèm.
File đính kèm:
bao_cao_cuoi_nam_20182019.doc
Thông báo khác
Báo cáo thống kê số liệu đầu năm học 2018-2019 (30/08/2018)
Hướng dẫn chức năng cập nhật Thời khóa biểu (17/08/2017)
Báo cáo thống kê số liệu cuối năm học 2016-2017 (24/05/2017)
Trang:[1]2345