Kiểu đăng nhập
Người dùng
Mật khẩu
         
Cập nhật thông tin lên Cổng thông tin đào tạo để cung cấp số liệu báo cáo nhanh đầu năm học 2015-2016 (Ngày đưa tin: 20/08/2015)
Để có số liệu chuẩn bị khai giảng năm học mới 2015-2016 báo cáo các cơ quan cấp trên, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện việc cập nhật thông tin lên Cổng thông tin đào tạo qua địa chỉ: qlttgddt.thuathienhue.edu.vn với các nội dung sau:
1. Đối với các trường, các trung tâm trên toàn tỉnh: Cung cấp và cập nhật thông tin về trường, lớp, học sinh, đội ngũ, CSVC năm học 2015-2016 (có hướng dẫn đính kèm) đầy đủ, chính xác lên Cổng Thông tin Đào tạo và hoàn thành trước ngày 28/8/2015.
Nội dung chi tiết trong file đính kèm.
File đính kèm:
bao_cao_nhanh_dau_nam_20152016.doc
hd_cap_nhat_thong_tin.rar
Thông báo khác
Kính gửi: Các đơn vị giáo dục trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (25/05/2015)
Kính gửi: Các trung tâm GDTX (21/05/2015)
Cập nhật và báo cáo thống kê số liệu cuối năm học 2014 - 2015 (21/05/2015)