Kiểu đăng nhập
Người dùng
Mật khẩu
         
Báo cáo thống kê số liệu đầu năm học 2015-2016 (Ngày đưa tin: 10/09/2015)
Thực hiện công văn số 4525/BGDĐT-KHTC ngày 04/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2015-2016, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện một số công việc sau:
Nội dung chi tiết trong file đính kèm.
File đính kèm:
bao_cao_dau_nam_20152016.doc
hd_cap_nhat_thong_tin.rar
Thông báo khác
Cập nhật thông tin lên Cổng thông tin đào tạo để cung cấp số liệu báo cáo nhanh đầu năm học 2015-2016 (20/08/2015)
Kính gửi: Các đơn vị giáo dục trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (25/05/2015)
Kính gửi: Các trung tâm GDTX (21/05/2015)
Trang:[1]2