Kiểu đăng nhập
Người dùng
Mật khẩu
         
Hướng dẫn lập danh sách học sinh đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 trên Cổng (Ngày đưa tin: 11/04/2016)
Kính gửi: Các Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã và thành phố; Các trường THCS trực thuộc Sở.
Nhằm hỗ trợ các trường có học sinh cấp THCS trong việc lập danh sách học sinh đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 một cách nhanh chóng và chính xác, Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng chức năng đăng ký tuyển sinh tuyển sinh vào lớp 10 trên Cổng Thông tin GD&ĐT, Sở GD&ĐT kính gửi các đơn vị hướng dẫn sử dụng chức năng và yêu cầu các Phòng GD&ĐT triển khai đến các trường có cấp THCS trực thuộc để thực hiện. Trân trọng.
Phòng KHTC - Sở GD&ĐT
File đính kèm:
hd_lap_ds_hoc_sinh_dang_ky_ts_lop_10thcs.ppt
Thông báo khác
Báo cáo số liệu kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm 2017 (02/12/2015)
Báo cáo thống kê số liệu đầu năm học 2015-2016 (10/09/2015)
Cập nhật thông tin lên Cổng thông tin đào tạo để cung cấp số liệu báo cáo nhanh đầu năm học 2015-2016 (20/08/2015)
Trang:[1]2